แอสธิค เฮาส์ คลินิกเวชกรรม

ใบอนุญาติเลขที่ 10101032666

สถานที่ตั้ง CS004/CS005 ชั้น 2 โครงการ The Nine center เลขที่ 999/2 ถนน พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นพ เกียรติศักดิ์ สันติภาษ (หมอซัน)

Kiattisak Santipas

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม ตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์
Master of Science in Dermatology and Dermatosurgery

ความเชี่ยวชาญ
โรคผิวหนัง
หัตถการฉีด Botulinum Toxin, Filler
ดูแลผิวหนัง, ปรับรูปหน้า

นพ ภากร อรัญเชาวน์ชัย (หมอปิง)

Pakorn Aranchaochai

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม
ว.ว. อายุรศาสตร์
Diploma Thai Board of Internal Medicine

ความเชี่ยวชาญ
โรคผิวหนัง
ประสบการณ์ใช้ Botulinum toxin , Filler, Laser มากกว่า 7 ปี
ดูแลผิวหนัง, ปรับรูปหน้า

นพ ศิรวิชญ์ วลัยพัชรา (หมอต่อ)

Sirawit Valaiphatchara

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและ ศัลยกรรมความงาม
วว.ศัลยกรรมกระดูกเเละข้อ
Diploma Thai Board of Orthopedic Surgery

ความเชี่ยวชาญ
หัตถการฉีด Toxin , Filler , Mesotherapy, PRP, IV
ศัลยกรรมความงาม เช่น เสริมจมูกเเละคาง
ดูแลผิวหนัง, ปรับรูปหน้า

นพ วรฤทธิ์ จินารัตน์ (หมออาร์ต)

Vorarit Jinaratana

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและ ศัลยกรรมความงาม
ว.ว. จักษุวิทยา
Diploma Thai Board of Ophthalmology

ความเชี่ยวชาญ
หัตถการฉีด Botulinum toxin, Mesotherapy, PRP, IV
ศัลยกรรมความงาม เช่น ตาสองชั้น แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
แก้ไขถุงใต้ตา, ดูแลผิวหนัง, ปรับรูปหน้า